Platforma komunikacji dla pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Nauk o Człowieku. Zapisywanie samodzielne.

Platforma komunikacji dla pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu. 

Platforma dla projektu interdyscyplinarnego związanego z epidemią Covid-19.